Fotowoltaika Rzeszów i okolice

Program Czyste Powietrze (2023) - wszystko co musisz wiedzieć

Program Czyste Powietrze

Program "Czyste Powietrze" 2023

Nowy nabór wniosków w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze" rozpoczął się 3 stycznia 2023 roku. Program ten skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych i wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Głównym celem jest zapewnienie dofinansowania na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę starych, niewydajnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.

Maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu, a nawet do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Wszystkim poziomom przysługuje dodatkowo dofinansowanie do 1 200 zł na realizację audytu energetycznego.

Typy wspieranych działań oraz maksymalne kwoty dofinansowania:

 • Opcja 1 - Kompleksowa termomodernizacja:
  • Audyt energetyczny jako przedsięwzięcie - dofinansowanie do 1 200 zł.
  • Prace termomodernizacyjne z instalacją PV - dofinansowanie do 135 000 zł.
  • Prace termomodernizacyjne bez instalacji PV - dofinansowanie do 120 000 zł.
 • Opcja 2 - Wymiana źródła ciepła, niezależna od Opcji 1:
  • Audyt energetyczny jako przedsięwzięcie - dofinansowanie do 1 200 zł.
  • Wymiana źródła ciepła z instalacją PV - dofinansowanie do 115 000 zł.
  • Wymiana źródła ciepła bez instalacji PV - dofinansowanie do 100 000 zł.
 • Opcja 3 - Działania nieobejmujące wymiany źródła ciepła:
  • Audyt energetyczny jako przedsięwzięcie - dofinansowanie do 1 200 zł.
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - dofinansowanie do 70 000 zł.
  • Przedsięwzięcie nieobejmujące termomodernizacji - dofinansowanie do 40 000 zł.
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze - tabela przeglądowa
Tabela dotacji

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski powinny być skierowane do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW). Bieżący formularz wniosku, razem z załącznikami i instrukcją wypełniania, dostępny jest na stronach internetowych FOŚiGW oraz w serwisie gov.pl.

OSIEM KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

 1. Zdobądź wiedzę:
  Przejrzyj szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz nowych zasad programu "Czyste Powietrze" na stronach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

 2. Zbadaj aktualne potrzeby budynku:
  Przeprowadź audyt energetyczny lub analizę energetyczną.

 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie:
  Postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronach FOŚiGW.

 4. Po złożeniu wniosku:
  Przygotuj się na wizytę przedstawiciela FOŚiGW.

 5. Podpisz umowę o dofinansowanie:
  Tę czynność wykonaj po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 6. Złóż wniosek o płatności:
  Dofinansowanie otrzymasz w transzach, po realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

 7. Zakończenie przedsięwzięcia:
  Po zakończeniu prac, zaproś na wizytę przedstawiciela FOŚiGW.

 8. Rozliczenie przedsięwzięcia:
  Przeslij dokumentację do FOŚiGW w celu pozytywnej weryfikacji realizacji zadania.
Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie