Fotowoltaika Rzeszów i okolice

Program Mój Prąd (5.0) - wszystko co musisz wiedzieć

Czy opłaca się skorzystać z Mój Prąd 5.0?

Najnowsza edycja programu Mój Prąd 5.0, która rozpoczęła przyjmowanie wniosków 22 kwietnia, oferuje interesujące wsparcie finansowe dla wielu urządzeń powiązanych z odnawialnymi źródłami energii. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie przysługuje nie tylko właścicielom instalacji fotowoltaicznych, lecz także tym, którzy zdecydowali się na montaż magazynów energii, pomp ciepła, systemów HEMS/EMS czy kolektorów słonecznych. Nawet jeżeli korzystałeś z wsparcia w ramach poprzednich edycji programu, teraz otwiera się przed Tobą perspektywa uzyskania dodatkowej dotacji - do kwoty aż 58 tys. zł.

Mój Prąd 5.0 - nabór wniosków

Mój Prąd 5.0, program uruchomiony w Dzień Ziemi, 22 kwietnia, stanowi doskonałą propozycję dla osób, które planują przestawienie się na nowoczesne i ekologiczne źródła energii. Ten projekt spotyka się z olbrzymim zainteresowaniem, szczególnie wśród prosumentów, którzy dokonali inwestycji do dnia 1 lutego 2020 roku.

W ramach piątej edycji Mój Prąd, prowadzonej przez NFOŚiGW, można uzyskać nawet do 58 tys. zł dofinansowania. Wnioski są przyjmowane aż do 22 grudnia 2023 roku, lecz tylko do momentu wyczerpania przewidzianego na ten cel budżetu w wysokości 100 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, zapowiedziała możliwość zwiększenia puli środków o kolejne 400 mln zł, w przypadku wyczerpania pierwotnego budżetu.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd 5.0 jest dostępny dla osób, które na dzień składania wniosku są właścicielami funkcjonującej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Skierowany jest do prosumenów, generujących energię elektryczną dla własnych potrzeb gospodarstw domowych. Istotnym wymogiem jest fakturacja wytworzonej energii w systemie net-billing. Program przewiduje możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla urządzeń, które zostały zakupione i zamontowane nie później niż 1 lutego 2020 roku.

W ramach piątej edycji programu Mój Prąd, potencjalni beneficjenci zostały podzielone na trzy główne grupy, z których każda ma prawo do różnej kwoty dofinansowania. Są to:

 1. Grupa I - osoby składające wniosek po raz pierwszy, ubiegające się o dotację jedynie na panele fotowoltaiczne.
 2. Grupa II - osoby składające wniosek po raz pierwszy, ubiegające się o dotację na panele fotowoltaiczne wraz z dodatkowymi urządzeniami.
 3. Grupa III - osoby, które już wcześniej korzystały z dotacji w ramach programu Mój Prąd i pragną rozszerzyć swoją instalację o dodatkowe urządzenia.

Maksymalna kwota dotacji, do której może ubiegać się jedno gospodarstwo domowe, wynosi 58 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że nie może ona przekroczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycję.

Ile wynosi dotacja w programie Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd 5.0 umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i instalację wybranych urządzeń. Szczegółowe limity finansowe prezentują się następująco:

Dotacje dla instalacji fotowoltaicznych:

 • Panele PV bez dodatkowych komponentów - dofinansowanie do 6 tys. zł
 • Panele PV z dodatkowymi komponentami - dofinansowanie do 7 tys. zł

Dotacje dla urządzeń dodatkowych:

 • Systemy zarządzania energią HEMS/EMS - do 3 tys. zł
 • Kolektory słoneczne c.w.u. - do 3,5 tys. zł
 • Magazyny ciepła - do 5 tys. zł
 • Magazyny energii elektrycznej - do 16 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrzna - do 4,4 tys. zł
 • Pompa ciepła wodna bez podwyższonej efektywności - do 12,6 tys. zł
 • Pompa ciepła wodna z podwyższoną efektywnością - do 19 tys. zł
 • Pompa ciepła gruntowa - do 28 tys. zł

Warto zwrócić uwagę, że uczestnicy należący do grupy III, którzy korzystali z dotacji w ramach poprzednich edycji programu, mają prawo do otrzymania dodatkowego bonusu w wysokości 3 tys. zł. Warunkiem jest ubieganie się o dofinansowanie wyłącznie dla urządzeń dodatkowych.

Jak złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0?

Dotacje w ramach programu Mój Prąd 5.0 można uzyskać składając wnioski za pośrednictwem Generatora Wniosków (GEW). Narzędzie to jest dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Przejdź do Generatora Wniosków (GEW)

Proces składania wniosku rozpoczyna się od rejestracji w GEW. Będziesz musiał podać swoje dane osobowe i adres e-mail. Następnie, uzupełnij wniosek, wprowadzając wszelkie wymagane informacje dotyczące Twojej instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych urządzeń, które chciałbyś sfinansować. Do wniosku dołącz potrzebne załączniki - między innymi fakturę za zakup i montaż instalacji czy umowę o przyłączenie do sieci energetycznej. Po weryfikacji i podpisaniu wniosku za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego ePUAP, przekaż go do NFOŚiGW.

Po przesłaniu wniosku, pozostaje czekać na decyzję o przyznaniu dotacji. Zwykle jest ona wydawana w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku.

Pełną instrukcję składania wniosku można pobrać tutaj: Pobierz instrukcję składania wniosku.

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0, konieczne jest przedstawienie określonych dokumentów. Do nich należą między innymi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, faktury za dostawę i montaż urządzeń czy zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i procedury składania wniosków można znaleźć na stronie mojprad.gov.pl.